Projekty UE

Dary Natury Sp. z o.o. jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizujemy projekt numer RPPD.01.02.01-20-0217/21 pn. „Rozwój działu B+R w firmie Dary Natury w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnej grupy ekologicznych produktów”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Dary Natury dzięki rozwojowi posiadanego działu B+R w efekcie uruchomienia zakładu badań nad olejkami eterycznymi oraz przeprowadzenie ukierunkowanych na wdrożenie prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych i w pełni ekologicznych produktów.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 923 515,50 PLN,  zaś wkład Funduszy Europejskich to  1 913 910,00 PLN.


Przedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizujemy projekt numer RPPD.01.02.01-20-0113/17 pn. „Uruchomienie laboratorium kosmetycznego wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia na rynek ekoinnowacyjnych produktów.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Dary Natury w efekcie budowy budynku laboratoryjnego oraz przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem naturalnych kosmetyków wytwarzanych w jakości ekologicznej, dzięki wsparciu ze środków UE.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 817 967,74 PLN,  zaś wkład Funduszy Europejskich to  2 251 304,41 PLN.Przedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizujemy projekt numer RPPD.01.02.01-20-0048/16 pn.: „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego i przeprowadzenie prac B+R aż do etapu pierwszej produkcji w obszarze zastosowania surowców ziołowych w tym poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych produktów”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Dary Natury w efekcie rozbudowy infrastruktury B+R oraz przeprowadzenia projektu badawczego-od badań przemysłowych przez prace rozwojowe po pierwsze wdrożenie-nad możliwością zastosowania naturalnych surowców roślinnych i zielarskich (w tym zagospodarowania odpadów produkcyjnych) do wytwarzania innowacyjnych produktów do stosowania w chowie krów mlecznych i drobiu, dzięki wsparciu ze środków UE.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 969 907,85 zaś wkład Funduszy Europejskich to  2 294 698,74 PLN.


ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu pt.Promocja produktów wytwarzanych
przez grupę producentów (sosy do sałatek, oleje,
musy, soki warzywne i roślinne, pasty warzywne, pesto, susze warzywne, kawy
roślinne, herbaty, przekąski, mąki, napoje, dania gotowe, konfitury, przeciery,
produkty w kapsułkach, przyprawy, chrzan pospolity, melisa lekarska, papryka
roczna, porzeczka czerwona) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i
systemie jakości, w ramach których te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa
ekologicznego)realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

zapytanie ofertowe Dary Natury-
kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej 21_09_2020.pdf

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dary Natury.xlsx

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Dary Natury.doc

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Dary Natury.doc

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA
OFERTOWEGO

w ramach projektu pt.

Promocja produktów wytwarzanych przez grupę
producentów (sosy do sałatek, oleje, musy, soki warzywne i roślinne, pasty
warzywne, pesto, susze warzywne, kawy roślinne, herbaty, przekąski, mąki,
napoje, dania gotowe, konfitury, przeciery, produkty w kapsułkach, przyprawy,
chrzan pospolity, melisa lekarska, papryka roczna, porzeczka czerwona) oraz
upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach których
te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego)

realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnętrznym
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Zamawiający:

Mirosław Angielczyk “Dary Natury”

Koryciny 73

17-315 Grodzisk

NIP 5440002537

Występujący jako Lider konsorcjum zawartego z Mateusz
Umiński

Szarowola 58

22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 9211901845

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
ofertowego na ww. zadanie wybrano ofertę firmy;

Fundacja Makroregion ul. Bukowa 34b

05-540 Ustanów

Wartość oferty netto: 2 362 750 zł


Na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0442/17-00 z dnia
08.11.2018 r. DARY NATURY Mirosław Angielczyk zrealizował projekt nr
WND-RPPD.05.01.00-20-0442/17 pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o
łącznej mocy 80 KWh na dachu budynku hali produkcyjnej w firmie Mirosław
Angielczyk „Dary Natury”. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka
niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020.

Celem
projektu było obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez budowę nowych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (ogniwa fotowoltaiczne),
stanowiącej uzupełniające źródło energii służące zaspokojeniu potrzeb własnych
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz ograniczeniu energii pochodzącej ze źródeł
konwencjonalnych.

Ponadto
realizacja projektu przyczyniła się do:

spadku
emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniki zastąpienia energii
pierwotnej energią ze źródła odnawialnego,
zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dostosowanych do
lokalnych uwarunkowań i stanu systemów energetycznych, umożliwiających
inteligentne zarządzanie energią i lokalne zużycie wytworzonej energii,
propagowania idei ekologicznych rozwiązań w zakresie energii elektrycznej w regionie,
poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Grodzisk.

Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia będą m.in.
poniżej opisane wskaźniki produktu:

Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 przedsiębiorstwo
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych –
0,08 MW
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 59,26 ton równoważnika
CO2
Redukcja emisji CO2 – 45,61%

Całkowita
wartość projektu to: 441 078,00 PLN

Wartość
kosztów kwalifikowalnych: 358 600,00 PLN

Kwota
dofinansowania: 233 090,00 PLN


ZAPYTANIE
OFERTOWE NR 2A/DN/1.2.1/2019 DOSTAWA SUROWCÓW ROŚLINNYCH I EKSTRAKTÓW DO
PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Pełna treść
zapytania dostępna do pobrania tutaj: WERSJA PDF

Formularz
ofertowy dostępny do pobrania tutaj: WERSJA DOC


https://darynatury.pl/zasoby/obrazki/strona-front/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

https://darynatury.pl/zasoby/obrazki/strona-front/1.png


Przedsiębiorstwo
Dary Natury jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizujemy
projekt numer RPPD.01.02.01-20-0048/16 pn.: „Rozwój zaplecza
badawczo-rozwojowego i przeprowadzenie prac B+R aż do etapu pierwszej produkcji
w obszarze zastosowania surowców ziołowych w tym poprodukcyjnych odpadów
zielarskich do wytwarzania ekologicznych produktów”.

Celem
głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstwa Dary Natury w efekcie rozbudowy infrastruktury B+R oraz
przeprowadzenia projektu badawczego-od badań przemysłowych przez prace
rozwojowe po pierwsze wdrożenie-nad możliwością zastosowania naturalnych
surowców roślinnych i zielarskich (w tym zagospodarowania odpadów
produkcyjnych) do wytwarzania innowacyjnych produktów do stosowania w chowie
krów mlecznych i drobiu, dzięki wsparciu ze środków UE.

Całkowita
wartość projektu wynosi 3 969 907,85 zaś wkład Funduszy Europejskich
to  2 294 698,74 PLN.


Firma Dary
Natury jest członkiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej: organizacji
zrzeszającej przedstawicieli rynku żywności ekologicznej (rolników przetwórców,
handlu detalicznego i hurtowników). Obecnie, jak wszyscy zrzeszeni w PIŻE,
firma wspiera kampanię propagującą zrównoważoną produkcję, dystrybucję i
konsumpcję żywności ekologicznej JEMY EKO.

Więcej na
stronie: https://jemyeko.com/


Tytuł
projektu: ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm
spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018”

O projekcie:

Na targi
SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojedzie dziesięć firm: trzy średnie oraz
siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska
Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych
specjalizacji województwa. Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w
Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na
wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz
promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych
oraz 10 listów intencyjnych.

Cele
projektu:

Cele
projektu są zgodne z celem szczegółowym RPOWP na lata 2014-2020 działania
1.4.1. Promocja Przedsiębiorczości oraz Podniesienie Atrakcyjności
Inwestycyjnej Województwa – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Projekt poprzez cele
szczegółowe projektu, tj.:

a)
zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w
zakresie współpracy międzynarodowej i

b)
dostarczenie sprofilowanego, dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców
narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów, a następnie na etapie
uczestnictwa w nich,

przyczynia
się do wsparcia przedsiębiorstw w procesie przygotowania początkowego firm na
drodze do internacjonalizacji, a także dzięki celom :

c)
promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych

d)
nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach
zagranicznych oraz

e)
promocja (zwiększenie rozpoznawalności) marki województwa podlaskiego

przyczynia
się do realizacji celu w zakresie promocji regionu uwzględniającą potencjał
regionalnej gospodarki.

Planowane
efekty: Nawiązane kontakty, wymiana doświadczeń podczas targów w zakresie
technologii, oferowanych produktów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki województwa
podlaskiego przyczyni się do promocji poszczególnych walorów podlaskich firm,
produktów, usług oraz samego województwa jako obszaru atrakcyjnego pod względem
inwestycyjnym.

Wartość
projektu:  590 979,29 zł

Wkład
Funduszy Europejskich: Dofinansowanie 448 780,90 zł


BWM ART. –
Producent filmów i programów TV wespół z Partnerami Wydziałem Nauk o
Zwierzętach SGGW, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego
Mirosławem Angielczykiem – Dary Natury realizuje operację : „ROLNIKU, CO ZROBIĆ
ABY ZAROBIĆ” obejmującą cykl 6 filmów:

ODCINEK 1 –
EKOLOGICZNE KOZY:

http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html

ODCINEK 2 –
PRODUKCJA Z CERTYFIKATEM

http://www.bwmart.pl/produkcja-z-certyfikatem.html

ODCINEK 3 –
ZIOŁA Z NATURY

http://www.bwmart.pl/ziola.html

ODCINEK 4 –
ROŚLINY WŁÓKNISTE

http://www.bwmart.pl/rosliny-wlokniste.html

ODCINEK 5 –
STARE ODMIANY ROŚLIN W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

http://www.bwmart.pl/stare-odmiany.html

ODCINEK 6 –
ROŚLINY MIODODAJNE

http://www.bwmart.pl/rosliny-miododajne.html


Zapytanie
ofertowe w celu rozeznania rynku na wykonanie stoiska targowego na targi Natura
Food 2018 z dnia 05.10.2018

Pełna treść
zapytania dostępna do pobrania tutaj: WERSJA PDF

Rysunek Stoiska Natura Food Dary
Natury

Wymagania funkcjonalno-użytkowe
stoisko Dary Natury Natura Food 2018


Zapytanie
ofertowe nr 4/dn/1.2.1/2018 Świadczenie usług w zakresie prac pomocniczych w
projekcie B+R.

Formularz_Ofertowy_4.DN.1.2.1.2018

Zapytanie_Ofertowe_4.DN.1.2.1.2018_26.04.2018


Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 z
dnia 26.09.2017 r. Dotyczącego wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo –
rozwojowych. Pełna treść dostępna tutaj:

WERSJA PDF


Zapytanie
ofertowe nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń
badawczo-rozwojowych z dnia 26.09.2017r.

Pełna treść
zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA DOC

 

Załączniki:

Wzór umowy sprzedaży urządzeń 

Oświadczenie o braku powiązań 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr
1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych część
1 z dnia 09.10.2017


ZAPYTANIE
OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD
OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

Pełna treść
zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA PDF

WERSJA DOC

Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty NA DOSTAWĘ SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC
BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 16.06.2017r.

WERSJA DOC


Przedsiębiorstwo
Dary Natury jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020.

 

Realizujemy
projekt numer POIR.02.03.02-20-0016/15 pn.: „Prace badawczo-rozwojowe
prowadzone przez jednostkę naukową na rzecz przedsiębiorstwa Dary Natury
Mirosław Angielczyk w zakresie opracowania serii innowacyjnych wyrobów –
blendów olejowch w randze suplementów diety wytwarzanych w jakości ekologicznej
– wraz z określeniem ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji i
przeprowadzeniem testów konsumenckich wśród docelowych grup odbiorców”.

 

Celem
projektu jest opracowanie serii suplementów diety, stanowiących
wieloskładnikowe blendy olejów roślinnych wzbogacone dodatkami roślinnymi o
ukierunkowanym działaniu.

 

Efektem
projektu będą finalne formy gotowych do wdrożenia na rynek suplementów diety
skierowane do 4 odrębnych grup odbiorców.

 

Wartość
projektu to 444.732,00 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to  294.320,00
PLN

 


“Europejski
Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.
„Kampania promocyjno – informacyjna na rynku polskim pt. “Jakość
natury” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych
poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy
jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych
i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację
międzybranżowe” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania “Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel
realizacji operacji:

Promocja
produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości “Jakość i Tradycja”
oraz “Rolnictwo Ekologiczne” na rynku polskim i rynkach
zagranicznych.

 Efekty
operacji:

Zmiana
obecnego wizerunku promowanych produktów, a tym samym doprowadzenie do
zwiększenia ich sprzedaży. Osiągniecie tego celu będzie powiązane z
wykorzystaniem jako warstwy przekazu informacji o systemie jakości w którym
wytwarzane są produkty- promocja systemów jakości “Jakość, tradycja”
oraz “Rolnictwo ekologiczne”.

 

“Europejski
Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.
„Kampania promocyjno – informacyjna na rynku polskim pt. “Jakość
natury” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych
poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy
jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych
i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację
międzybranżowe” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania “Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Koryciny, 11
kwietnia 2017

 

W ramach
postępowania ofertowego na zadanie B.1- budowa budynku produkcyjnego wpłynęła 1
oferta:

Nazwa podmiotu:

Zakład Usług
Blacharsko – Murarski Andrzej Boguszewski

Czarna
Średnia 102

17-315
Grodzisk

NIP:
544-100-08-71

data wpływu oferty:   10-04-2017 r. godz. 9:00

Dane z ofert:

Zakład Usług
Blacharsko – Murarski Andrzej Boguszewski

Czarna
Średnia 102

17-315
Grodzisk

NIP:
544-100-08-71

–  oferta z dnia:  10-04-2017 r.

– cena
łączna oferty:   Netto:   2 090 000,00 PLN

– okres
gwarancji na przedmiot zamówienia:  36 miesięcy,

– Oferent
złożył oświadczenia zgodne z treścią określoną w zapytaniu ofertowym  , a
tym samym zostało wykazane spełnienie przez Oferenta warunków udziału w tym
postępowaniu:
– posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlega wykluczeniu z możliwości
realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków
sądu,

– posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem.

– znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia,

– nie
znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W wyniku
oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę – wybrano wykonawcę:
Zakład Usług Blacharsko – Murarski Andrzej Boguszewski

Czarna
Średnia 102

17-315
Grodzisk

NIP:
544-100-08-71

Wybrana
oferta spełniła wszystkie warunki Zapytania ofertowego oraz otrzyma��a najwyższą ilość punktów.


INFORMACJA O
WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO
PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH z dnia 24.03.2017 r.

Pełna treść
informacji o wynikach dostępna do pobrania tutaj…


ZAPYTANIE
OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH
NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 24.03.2017 r.

 

Pełna treść
zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj…

Oświadczenie
o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a
zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj…


ZAPYTANIE
OFERTOWE NA ZADANIE: B.1 – BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO UMIESZCZONE DNIA
17.03.2017

 

Pełna treść
zapytania ofertowego B.1 – budowa budynku produkcyjnego dostępna do
pobrania tutaj…

Pełna treść
przedmiaru prac budowlanych dostępna do pobrania tutaj…


DARY NATURY
Mirosław Angielczyk uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na *Zapytanie ofertowe
nr 1/2017/POIR z dnia 22.02.2017 r.* na dostawę sprzętu komputerowego i
serwera, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę Syntis Sp. z o.o.,
ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka.


ZAPYTANIE
OFERTOWE nr 1/2017/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót,
pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze
zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie
“rozeznania rynku” określonego w Regulaminie konkursu ogłoszonego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014 – 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z
zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst
zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:


Komunikat w
sprawie unieważnienia Zapytania ofertowego nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu
komputerowego i serwera z dnia 10/02/2017 r.

Pełen tekst
komunikatu dostępny jest tutaj.


ZAPYTANIE
OFERTOWE nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót,
pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze
zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014 – 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z
zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst
zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.


INFORMACJA O
WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA
NOWYCH WYROBÓW z dnia 10.12.2015 dostępna do pobrania tutaj…

Data
publikacji: 21.12.2015


ZAPYTANIE
OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z
dnia10.12.2015

Data
publikacji: 10.12.2015

 

Pełna treść
zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj…

Oświadczenie
o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a
zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj…

Do pobrania
Filmy
facebook instagram go-to-top-arrow