Certyfikat ekologiczny

Certyfikat rolnictwa ekologicznego

Zdecydowana większość naszych produktów to produkty ekologiczne z unijnym certyfikatem. Oznacza to, że ich składniki pochodzą z certyfikowanych upraw lub są pozyskiwane ze stanu naturalnego objętego certyfikatem ekologicznym. Nadzorowi podlega również proces produkcji.

Składniki i surowce pochodzące z rolnictwa ekologicznego nie mogą być zanieczyszczone, co oznacza nie spryskiwanie ziemi chemikaliami, uprawę wschodzącą z nasion nie zawierających w sobie związków chemicznych lub modyfikacji genetycznych, żywienie zwierząt certyfikowanym (ekologicznym) pokarmem, nie dodawanie do paszy środków wzmacniających wydajność i produktywność zwierzęcia, nie podawanie hormonów oraz innych substancji wpływających i zmieniających metabolizm.

Na rynku polskim jest obecnie kilka jednostek certyfikujących. Firmy te posiadają własne laboratoria i zlecają odpowiednie badania. Firma ma uprawnienia do kontroli gospodarstwa, producenta oraz wszystkich produktów z półek sklepowych bez ostrzeżenia, w każdym czasie. Standardowo – certyfikat musi być odnawiany co rok. Numer certyfikatu naszej firmy PL-EKO-01-001493 wystawiany jest przez Ekogwarancję PTRE.

Na opakowaniu umieszczamy znak „Euro-liść” – zielony prostokąt z listkiem utworzonym z białych gwiazdek. W tym samym polu widzenia powinien znajdować się numer jednostki certyfikującej (w naszym przypadku jest to PL-EKO-01) oraz oznaczenie pochodzenia surowca (rolnictwo UE lub rolnictwo spoza UE). Takie znakowanie daje konsumentowi gwarancję ekologicznego pochodzenia surowców wchodzących w skład produktów naszej firmy, jak również pewność co do ekologicznych metod ich wytwarzania.

Poniżej do pobrania nasz certyfikat PL-EKO-01-001493 wydany przez firmę Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

Do pobrania
Filmy
facebook instagram go-to-top-arrow