Dary Natury

pl en

Zagospodarowanie odpadów

Numer Projektu: POIR.01.01.01-00-1106/15

Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1106/15-00 z dnia 01.04.2016 r.

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Dary Natury to firma działająca w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności, produkująca mieszanki i herbatki, kawy, przyprawy, zaprawki do nalewek, zioła do kąpieli, surowce zielarskie, oleje etc. W efekcie produkcji przetwarza się rocznie ok. 1000 ton surowca, z czego powstaje ok. 100 ton odpadów z żołędzi oraz 50 ton z ziół. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań stwierdza się, iż znaczna część tych odpadów potencjalnie zawiera składniki/substancje, które można wykorzystywać w innych procesach lub do zupełnie nowatorskich produktów. W ramach Projektu założono, iż możliwe jest wprowadzenie na rynek 7 nowych produktów (np. wkładki do butów, opakowania, preparaty do gardła), lecz faktyczna ich liczba uzależniona jest od wyników prac. W tym celu zaplanowano opracowanie technologii wykorzystania/zagospodarowania produktów ubocznych/odpadów po produkcji zielarskiej. Niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań przemysłowo-rozwojowych, pozyskanie wiedzy oraz wdrożenie jej w postaci opracowania procesu technologicznego i wytworzenie produktu o znanych i zbadanych właściwościach biologicznych.

Firma DARY NATURY będzie pierwszą polską firmą na rynku krajowym, która (jako producent) zaoferuje produkty biobójcze (przesącze z żołędzi posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, odstraszające owady, bezwonne dla człowieka; odpady z ziół mają działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze i grzybobójcze) wykonane z naturalnych surowców w postaci odpadów poprodukcyjnych.

 

W wyniku zastosowania opracowanej technologii, będącej wynikiem przeprowadzonych prac B+R będzie powstanie 3 rodzajów produktów o określonej substancji, która pozwoli na wykorzystanie przy właściwej produkcji wyrobów gotowych. Będą to:

1) żel/koncentrat żołędziowy – preparat, który wykazuje wysoką efektywność biobójczą, jednocześnie będąc produktem ekologicznym bez dodatków chemicznych zarówno jako komponentów czynnych, jak i konserwantów lub substancji zapachowych. Występujące w żołędziach garbniki wykorzystywane były do tej pory jedynie w przemyśle skórzanym. Dzięki nowej technologii odzyskiwania garbników zostanie stworzony produkt generyczny, który będzie mógł być wykorzystywany w przemyśle środków czystości, kosmetykach, suplementów diety.

2) ekstrakt ziołowy – produkt wytwarzany z odpadów poprodukcyjnych przy ekologicznej produkcji zielarskiej, zastosowanie zarówno grzybobójcze i bakteriobójcze, jak i zapachowe. Przeznaczenie jako dodatek do kosmetyków ekologicznych, środków czystości oraz środek zapachowy do pomieszczeń, szaf, samochodów.

3) Sproszkowany ekstrakt/koncentrat – substancja w postaci proszku. Właściwości silnie higroskopijne oraz bakterio i grzybobójcze. Produkowane wyłącznie z naturalnych produktów zielarskich, bez zastosowania chemii. Przeznaczenie w pakowaniu żywności - powoduje przedłużenie czasu przydatności do spożycia i opóźnia efekty rozkładu bez stosowania substancji szkodliwych zdrowiu.

 

Rezultaty:

Możliwe Zastosowanie produktu podstawowego w kilku różnych dziedzinach przemysłu:

  • spożywczym (do ochrony produktów spożywczych oraz przedłużenie ich żywotności)
  • chemii gosp. (np. płyny i kosmetyki dezynfekujące do zmywania powierzchni podłóg etc.)
  • kosmetycznym (np. preparaty od potliwości)
  • motoryzacyjnym (np. zapachy do samochodów),
  • leczniczym (np. suplementy diety, preparaty do gardła),
  • ogrodniczym (np. środki ochrony roślin)
  • obuwniczym (np. wkładki do butów).

 

Wartość całkowita projektu to: 1 918 463,52 PLN

Koszty kwalifikowalne projektu: 1 918 463,52 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 1 325 669,05 PLN

 


 

 

„Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych”

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”)

 

Główny cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie technologii zagospodarowania produktów ubocznych lub odpadów po produkcji zielarskiej. W zakładzie podczas produkcji powstaje duża ilość odpadów. Większość z nich utylizuje się lub przeznacza na kompost. Znaczna część tych odpadów potencjale zawiera substancje, które można wykorzystywać w innych procesach lub do nowych produktów. Nie wykorzystywało się ich do tej pory w dalszej produkcji przemysłowej głównie ze względu na brak wiedzy o składzie chemicznym i działaniu biologicznym oraz ze względu na brak technologii w celu ich dalszego przetwarzania. Celem szczegółowym projektu jest wytworzenie wiedzy oraz wdrożenie jej w postaci opracowania procesu technologicznego i wytworzenie produktu o znanych i zbadanych właściwościach biologicznych.

 

Odpady:
Ze względu na różny typ odpadów zaproponowaliśmy dwie równoległe ścieżki ich przetwarzania i analizy:

A B
Pozyskanie surowca – odpad z produkcji

pył / miał przesącz
ekstrakcja filtracja
pasteryzacja

zagęszczanie

magazynowanie

dalsze przetwarzanie

 

Projekt rozłożony został na 4 główne etapy:
 

Etap 1: Wstępne badania przemysłowe

Celem tego etapu jest poznanie składu chemicznego surowca oraz półproduktów oraz właściwości biobójczych surowca i półproduktów uzyskanych w warunkach laboratoryjnych.

Etap 2: Badania przemysłowe gotowego produktu

Głównym założeniem tego etapu jest zbadanie potwierdzenia składu chemicznego surowca oraz półproduktów oraz właściwości biobójczych surowca i półproduktów uzyskanych w warunkach przemysłowych w celu potwierdzenia właściwości z etapu 1 lub skorygowaniu zaplanowanych etapów przetwarzania tak, aby uzyskać produkt takich samych właściwościach.

Efektem będzie zdobycie informacji dotyczących sugerowanych zmian i rozwiązań, które będzie można zastosować w kolejnych etapach, aby zwiększyć wydajność procesu przetwarzania poprawiając efektywność działania i parametry fizyczne produktu bazowego

Etap 3: Wstępne prace rozwojowe

Celem tego etapu jest wykonanie projektu oraz prototypu urządzeń do ekstrakcji pyłu zielarskiego oraz zagęszczania ekstraktu oraz wykonanie i uruchomienie linii oraz wytworzenie podstawowego produktu.

Etap 4: Wdrożeniowe prace rozwojowe

W tym etapie przeprowadzimy:

- dostosowanie linii, technologii oraz modernizacja urządzeń do otrzymania produktu o pożądanych parametrach i właściwościach

- projektowanie i wdrażanie różnych wersji produktów ostatecznych na bazie produktu bazowego.

 

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się
Partnerzy